Uprawnienia na wózki widłowe

obsługa wózków widłowych

Osoby, które chcą być operatorem wózków widłowych jezdniowych, które działają dzięki napędowi silnikowemu muszą zdobyć specjalne uprawnienia. Te jednak wcale nie jest tak łatwo zdobyć bowiem oprócz niezbędnego szkolenia należy zdać również z ocena pozytywną egzamin składający się z dwóch etapów.

Szkolenia oraz egzaminy na tego rodzaju urządzenia organizuje Urząd Dozoru Technicznego bądź ośrodki, które uzyskały rekomendację rzeczonego Urzędu. Autoryzowanym ośrodkiem jest na przykład firma Gizo, która zajmuje się między innymi szkoleniami na wózki widłowe na terenie całej Polski.

Na szkolenie może zapisać się każdy. Najczęściej to pracodawca zgłasza takowe zapotrzebowanie a szkolenie może odbywać się nawet w siedzibie firmy. Jest to wygodne jeśli uprawnienia na wózki widłowe ma zdobyć grupa pracowników. Oczywiście każdy indywidualnie może również zgłosić się do wybranego ośrodka i przejść takowe szkolenia.

Operatorem wózków widłowych może zostać osoba, która uzyska zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do wykonywania tego rodzaju czynności. Sam egzamin składa się z dwóch części, to część teoretyczna, która ma na celu zweryfikowanie wiedzy na temat aspektów technicznych maszyny oraz część praktyczna, na której sprawdzana jest obsługa wózków widłowych i wykonywania nim wszelkich manewrów.

Warto wiedzieć, że raz zdobyte uprawnienia pozwalają na prace na wózkach widłowych danego rodzaju bez względu na miejsce zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *