Serwis wózków widłowych

wózki widłowe

Wózki widłowe to maszyny służące do transportu towarów o dużych gabarytach i wadze nawet do kilkunastu ton. Używane są przede wszystkim w magazynach, hurtowniach, w branż przemysłowej, fabrykach czy supermarketach o dużej powierzchni. Zastępują przede wszystkim pracę siłową pracowników fizycznych i oszczędzają czas transportu. Ponieważ jednak przewożą nie tylko towar cenny, ale i ciężki ich używanie może być dopuszczone tylko pod warunkiem spełnienia wszelkich wytycznych, jakich wymaga Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z przekazywanymi przez niego nakazami.

Przede wszystkim konieczny jest serwis wózków widłowych. Ten może odbywać się tylko i wyłącznie w autoryzowanych punktach, takich jak Gizo. Aktualne badania i zaświadczenie o braku usterek umożliwia pracę przy wykorzystaniu tego rodzaju sprzętu. Wózki widłowe mają być w pełni sprawne a ich operatorem może zostać tylko osoba, która ukończy kurs na wózki widłowe. W innym przypadku na pracownika jak i pracodawcę zostaną nałożone surowe kar a praca zostanie wstrzymana.

Sam kurs może zorganizować pracodawca zamawiając specjalistów do siedziby firmy, którzy przeprowadzą odpowiednie szkolenie zakończone egzaminem w Urzędzie Dozoru Technicznego jak i może się wybrać na takowe indywidualnie pracownik. Warto pamiętać, że upoważnienie na obsługę wózków widłowych nie jest opatrzone datą ważności a osoba posiadająca właściwy certyfikat może pracować na tego typu sprzęcie na terenie całej Polski bądź na arenie międzynarodowej (w zależności od rodzaju odbytego szkolenia).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *