Operator wózków widłowych – jak nim zostać?

operator wózków widłowych

Operatorem wózków widłowych może zostać tylko osoba, która jest pełnoletnia i całkowicie sprawna fizycznie. Ale to nie wszystkie wymagania, jakie stawiane są kandydatom, którzy chcieliby starać się o tego rodzaju uprawnienia.

Przede wszystkim każdy operator wózków widłowych musi przejść odpowiednie szkolenie. To trwa zwykle około dwóch tygodni i organizowane jest w autoryzowanych ośrodkach, takich jak Gizo bądź w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego. Warto tutaj nadmienić, że kurs na wózki widłowe może być zrealizowany również na terenie firmy, jeśli pracodawca wyrazi chęć przeszkolenia większej grupy pracowników.

Samo szkolenie składa się z dwóch etapów. To część praktyczna i teoretyczna. Ta praktyczna dotyczy technicznej obsługi urządzenia i nauki wykonywania wszelkich manewrów, ta teoretyczna zaś obejmuje wiedzę na temat przepisów bezpieczeństwa BHP i ochrony podczas wykonywanych prac przy użyciu wózków widłowych – chociaż sama obsługa wózków widłowych nie jest trudna do opanowania to trzeba pamiętać, że wiąże się z nią wiele zagrożeń, sam fakt transportowania na tej maszynie ładunków o wadze nawet kilkunastu ton już jest ogromną odpowiedzialnością.

Szkolenie zawsze kończy się egzaminem, który również składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Tylko pozytywny wynik obu etapów pozwala uzyskać niezbędne uprawnienia do obsługi wózków widłowych a pracownik może mianować się operatorem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *