Jak przebiega kontrola biura rachunkowego?

kontrola biura rachunkowego

Okazuje się, że działalność biur rachunkowych podlega ścisłym ustawom jednak odpowiedzialność za prowadzone działania a przede wszystkim reprezentowanie swoich klientów już nie zawsze jest taka jasna. Nie wystarczy podpisać umowy z wybranym biurem, by mieć pewność, że kwestie księgowe i rachunkowe firmy będą prowadzone rzetelnie i z należytą starannością.

Chociaż obowiązkiem każdego biura jest posiadanie ważnego ubezpieczenia OC, z którego może skorzystać klient na wypadek poczynionych przez owe biuro pomyłek w rozliczeniach (na przykład przed Urzędem Skarbowym) to trzeba jasno zaznaczyć, że to w dalszym ciągu klient, czyli właściciel rzeczonej działalności gospodarczej będzie odpowiadał za powstałe pomyłki. W praktyce oznacza to, iż to on będzie musiał się wstawiać na wezwania do różnych instytucji, to jego firma będzie wnikliwie kontrolowana przez ZUS czy US. Właśnie dlatego przed wyborem biura rachunkowego, któremu zaufamy należy je dokładnie skontrolować.

Przede wszystkim kontrola biura rachunkowego powinna przebiegać w oparciu o sprawdzenie doświadczenia pracowników oraz czasu działania biura w branży – im dłuższy tym lepiej, bo oznacza to, że dobra praca pozwoliła mu zyskać sobie zaufanych klientów. Po drugie sprawdzajmy kompetencje – czy biuro rachunkowe Olsztyn czy inne posiada niezbędne zezwolenia i może okazać konieczne licencje zezwalające na oferowanie różnego rodzaju usług rachunkowych i księgowych? Wybierajmy tylko sprawdzone biura, istniejące na rynku od wielu lat i cieszące się dużą renomą, tak jak Biuro Stencel. Dobrze, jeśli współpracę podejmiemy w oparciu o uzyskane opinie od partnerów czy klientów danego biura.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *