Jak objawia się zespół aspergera?

zespół aspergera

Zespół aspergera uznawany był jeszcze do niedawna za łagodną odmianę autyzmu jednak dzisiaj stanowi odmienną jednostkę kliniczną. Okazuje się, że chociaż symptomy są rzeczywiście bardzo zbliżone to jednak leczenie przebiega tego rodzaju zaburzeń przebiega w zupełnie inny sposób.

Przede wszystkim pod uwagę należy wziąć cechy charakterystyczne w osobowości i zachowaniu dzieci obarczone tym schorzeniem. Terapia zespołu aspergera powinna skupiać się przede wszystkim na rozwoju intelektualnym dziecka, ale również rozwijaniu jego motoryki ruchowej a przede wszystkim wpływaniu na jego samoświadomość i kontakt z otaczającym go światem.

Dzieci z aspergerem maja zaburzone relacje społeczne, bardzo często zamykają się w sobie, maja swój świat i nie czują nawet potrzeby komunikować się z otoczeniem. Sprawiają wrażenie wyobcowanych, niczym nie zainteresowanych chociaż to tylko pozory bowiem o ile zaburzenia tego rodzaju bardzo często nie pozwalają zdobyć umiejętności wykonywania podstawowych czynności codziennego życia to chory nabywa wręcz zainteresowanie daną dziedziną i w tym kierunku rozwija swój niewyobrażalny talent. Tym samym dziecko nie potrafiące poradzić sobie z liczeniem umie namalować majestatyczne pejzaże.

Pamiętajmy, że asperger zawsze wymaga terapii w specjalnych placówkach. Na szczęście powstał nawet szkoły dostosowane do przyjęcia uczniów z tego rodzaju zaburzeniami na tle neurologicznym i chociaż uznaje się, że aspergera nie da się wyleczyć całkowicie to z całą pewnością codzienny trening z fachowcami sprawi, że dziecko będzie mogło sprawnie funkcjonować w świecie a w życiu dorosłym będzie w pełni samodzielne, bez oznak jakichkolwiek problemów zdrowotnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *